beleid1

Beleid

Onder verantwoordelijkheid van directeur-eigenaar Ir. P.J.F.M. Hack heeft MAGNETO special anodes B.V. een beleid ontwikkeld en geïmplementeerd waarvan de belangrijkste punten zijn :

  • Het behoud van een goede en verantwoorde positie in de markt van inerte anoden waardoor wij continuïteit aan onze afnemers, toeleveranciers en werknemers kunnen bieden.
  • Het voldoen aan de behoeften en eisen van onze afnemers conform overeengekomen specificaties en/of vastgelegde normen.
  • Het ondernemen binnen het wettelijke kader in al haar facetten, als ook in ethisch verantwoord opzicht.
  • Het streven naar zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden waardoor de veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel gewaarborgd zijn.
  • Het streven naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu, waarbij niet alleen het eigen productieproces, maar ook de producten worden meegewogen.