Elektrolyse van zeewater

De beschikbaarheid van op Titaan gebaseerde anoden heeft een grote doorbraak betekend voor de elektrolyse van zeewater. De belangrijkste toepassingen zijn het voorkomen van algenaangroei aan scheepsrompen, in koelinstallaties van b.v. energiecentrales etc.

De elektrolyten die bij deze toepassingen worden gebruikt variëren sterk in samenstelling, denk hierbij b.v. aan koud en warm zeewater en zoutconcentraties variërend van brak tot 30 g/l.

Daarbij moeten de anoden bestand zijn tegen ontkalkingsprocessen zoals spoelen met zuur, hoge stroomsnelheden van de elektrolyt en eventueel omkering van de polariteit.

Voor deze grote variëteit aan elektrolyten en gebruiksomstandigheden hebben wij specifiek geschikte gecoate Titaan-anoden ontwikkeld.

Voor een efficiënte chloorproductie en een lange levensduur zijn de volgende typen anoden beschikbaar:

  • Titaan met Ruthenium Mixed Metal Oxides
  • Titaan met Platinum-Iridium Oxide
  • Geplatineerd Titaan

Sinds de samenwerking met Cumberland Electrochemical Ltd begin 2004 wordt de gecombineerde knowhow van beide bedrijven op het gebied van de ontwikkeling, productie en toepassing van de Titaananoden tevens gebruikt bij het repareren en vervangen van zeewaterelektrolysecellen. Hierbij worden de complete cellen door ons geïnspecteerd en voorzien van nieuwe, door onszelf geproduceerde anoden en andere noodzakelijke nieuwe onderdelen. De cellen worden vervolgens geheel geassembleerd. Daarna worden de cellen aan onze afnemers geretourneerd en zonodig ter plaatse gebruikgereed gemaakt.