Kathodische bescherming

In moderne kathodische beschermingssystemen worden anoden van Titaan of Niobium gebruikt. Om een continue stroomgeleiding en een lange levensduur te realiseren worden deze anoden voorzien van een dun laagje Platinum of KERAMOX®.

De samenstelling en de laagdikte van de coating zijn bepalend voor de werking en de standtijd van systemen met opgelegde spanning.

Afmetingen en vorm van de anode worden bepaald aan de hand van de gevraagde constructie, de stroombelasting, de stroomdichtheid en de eigenschappen van het elektrolyt (zeewater, zoetwater, enz.).

Intensief onderzoek heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van de KERAMOX® anode. Deze is speciaal ontwikkeld om de vaak sterk aantastende combinatie van chloor en zuurstof te kunnen weerstaan.

De KERAMOX® anoden kunnen een hoge stroomdichtheid verdragen (tot ruim boven 750 A/m2 in zeewater) en worden ontworpen voor een levensduur van 10 tot 20 jaar, of zelfs langer - afhankelijk van de toepassing en de wensen van de gebruiker.

KERAMOX® anoden kunnen voor elk type kb-systeem geheel op maat en in alle vormen worden geleverd, zoals staf, draad, schijf, plaat, strekmetaal of combinaties van deze materialen.

Veel voorkomende toepassingen zijn:

  • Inwendige bescherming van opslagtanks, condensors, pijpleidingen, warmtewisselaars en boilers
  • Uitwendige bescherming van pijpleidingen, scheepsrompen, platforms en andere offshore constructies, pieren, dammen en inlaatdelen van energiecentrales
  • Tankbodems