Waterbehandeling

Onze anoden worden gebruikt in tal van processen voor de behandeling van drinkwater, proceswater en afvalwater, alsook bij de terugwinning en afscheiding van waardevolle of milieubelastende materialen:

  • Elektrochemische terugwinning van metalen (Ni, Cd, Cu, Zn, Sn, Ag, Au, etc.)
  • Directe of indirecte oxidatie en afbraak van organische verontreinigingen, waaronder de afbraak van het zeer giftige cyanide
  • Elektroflotatie ter verwijdering van kleine vaste deeltjes uit vloeistofstromen
  • Elektrodialyse - ontzouting van proceswater en terugwinning van diverse materialen
  • Waterontkalking
  • Membraanprocessen
  • Nitraatverwijdering

De diverse anoden voor de hierbij gebruikte processen en systemen zijn door MAGNETO special anodes B.V. veelal tezamen met de afnemers en in samenwerking met gespecialiseerde onderzoeksinstituten ontwikkeld. Onze ingenieurs staan u met hun ervaring graag terzijde bij de applicatie van onze anoden bij uw specifieke toepassing.